HOTEL PERLA

Termeni și condiții

 Business | Pleasure | Family

Termeni și condiții de utilizare ale site-ului

S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L.

 

Atenție: Vă rugăm să citiți aceste condiții cu atenție înainte de a utiliza acest website! Utilizarea acestuia confirmă faptul că ați acceptat tacit termenii și condițiile scrise mai jos:

 

Toate paginile site-ului www.hotelperla.ro sunt proprietatea firmei S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L. Toate codurile HTML precum și controalele Active X deținute de acest website sunt proprietatea firmei S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L.

Art.1. Condiții de utilizare
Informațiile și materialele folosite în acest site sunt rezervate de S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L. Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest site în alte scopuri decât cele necomerciale și cele specificate în site, fără acordul scris al S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L., este interzisă, toate acestea fiind protejate potrivit prevederilor legii dreptului de autor.
Datele și informațiile sunt prezentate în website-ul S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L. numai în scopuri informative.

 

Art.2. Utilizarea site-ului
S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L. vă autorizează să explorați acest site numai dacă utilizarea este în scop personal, necomercial, cu condiția să mențineți toate simbolurile și textele cu privire la copyright și drepturile de proprietate pe care le conțin materialele originale pe orice copie a materialelor. Nu puteți modifica în niciun mod materialele din acest site sau să le reproduceți, să le expuneți în public, să le redistribuiți cu scop comercial. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri sau rețele de calculatoare, în orice scop, este interzisă. Materialele din acest site sunt proprietatea S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L. și utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor. În condițiile nerespectării acestor condiții, nu mai sunteți autorizați să utilizați acest site și trebuie să distrugeți toate materialele tipărite sau salvate în calculator.
Art.3. Prelucrarea informației
Informația va fi prelucrată de către www.hotelperla.ro în conformitate cu prevederile Legilor nr. 676/2001 și 677/2001, putând fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor companiei.
Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;
Orice solicitare, rezervare sau cerere de ofertă adresate în scris, prin e-mail, va primi un raspuns scris, în maxim 24 ore de la recepționare;
3.2. Oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;
Hotel Perla răspunde pentru toate serviciile, ofertele și tarifele afișate pe acest site, conform legilor în vigoare;
3.3. Facturare;
Orice serviciu consumat în cadrul Hotel Perla se va achita în baza facturii fiscale emise de către S.C.PEN TUR COM PERLA S.R.L.
3.4. Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
Orice obiecție, reclamație sau întrebare din partea clientului, poate fi adresata către S.C.PEN TUR COM PERLA S.R.L, astfel:
-în scris, prin poștă, cu confirmare de primire;
-în scris, prin e-mail, la adresa: office@hotelperla.ro
-în scris, direct pe site-ul www.hotelperla.ro, la rubrica Contact;

S.C.PEN TUR COM PERLA S.R.L se obligă să răspunda și să soluționeze fiecare reclamație/obiecție venită din partea clienților săi, în maxim 15 zile calendaristice de la recepționarea mesajului.

 

Art.4. Drepturile dumneavoastă
6.1. Cu privire la prelucrarea informației, vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:
a) de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt prelucrate de către noi;
b) de a va opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, că date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
c) de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L. sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
d) de a înainta plângere, către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
6.2. Pentru situațiile prevăzute la lit.a), lit.b) si lit.c) ne veți înainta o cerere scrisă, datată și semnată. În cerere veți preciza dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă (chiar și e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai personal.
6.3. S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L. vă va comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Art.5. Rezervări. Anulari / Nesosiri
Rezervare înseamnă cererea de rezervare, efectuată în scris sau telefonic, venită din partea clientului, confirmată apoi în scris  sau telefonic de către S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L.
Nesosire sau rezervare neonorată reprezintă rezervarea confirmată și neanulată în urma căreia clientul nu a ajuns la hotel la data stabilită.

Anularea unei rezervări de către utilizator se poate face în scris, fără penalități, cu minim 24 ore înainte de ziua sosirii. Dacă anularea se face în mai puțin de 24ore, rezervarea va fi considerată nesosire și încasată prima noapte de cazare, dacă situația permite. Anulările se fac la recepție sau prin e-mail.
Hotel Perla își rezervă dreptul de a confirma sau infima orice cerere de rezervare, în funcție de disponibilitatea din acel moment.

 

Art.6. Promoțiile
Toate promoțiile sunt supuse disponibilității și inventarului.

 

Art.7. Legile aplicabile
Acest site este administrat de S.C. PEN TUR COM PERLA S.R.L. din birourile sale din Timișoara, România. Nu puteți utiliza/exporta materialele și serviciile din acest site sau orice copie sau adaptare care violează orice lege sau reglementare aplicabilă, incluzând fără limită legile și reglementările statului român. Aceste condiții vor fi respectate în concordanță cu legile statului român.

 

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACESTE REGULI ÎN TOTALITATE! VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE REGULI.

Leave a Message